Privacy Policy

Wij, Becoming You ,gaan zorgvuldig om met privacy en privacygevoelige gegevens binnen de grenzen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet. Becoming You respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en haar klanten en zorgt dat de persoonlijke informatie die wij ontvangen, vertrouwelijk wordt behandeld. In deze Privacy Statement beschrijven wij welke persoonsgegevens wij van u verwerken, hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten in dat kader aan u toekomen.

Wie is Becoming You?

Becoming You (hierna ook: “wij” of “we” of “ons” of “onze” of “onszelf”) is een handels Becoming You en een website van de Becoming You in Amsterdam. Via onze diensten worden privacygevoelige gegevens (hierna: “persoonsgegevens” of “gegevens”) verwerkt.

Onder het verwerken verstaan we al het gebruik van je persoonsgegevens, zoals het opslaan, aanpassen, doorsturen of (gedeeltelijk) verwijderen van deze gegevens. Wij verwerken persoonsgegevens bijvoorbeeld doordat je tickets bestelt, gebruik maakt van onze websites of apps of doordat je meedoet als deelnemer aan onze evenementen of doordat je een abonnement hebt op een van onze nieuwsbrieven.

Becoming You is gevestigd aan Heesterveld 1b, 1102 SB, Amsterdam

De doeleinden van gegevensverwerking

Becoming You verzamelt gegevens van personen die bij ons kaarten kopen, van bezoekers van de onze website en van abonnees van de nieuwsbrief voor de volgende doeleinden:

  • Om de nieuwsbrief van ons te kunnen toesturen aan degenen die zich daarvoor schriftelijk hebben aangemeld en daarmee u te kunnen informeren over de programmering en evenementen in Becoming You. Hiervoor verwerken wij uw mailadres. De verwerking gebeurt o.b.v. overeenkomst: de aanmelding.
  • Om u de mogelijkheid te bieden kaarten te kopen voor de filmprogrammering, al dan niet in groepen, en om uw aanschaf te verwerken en u te informeren over het verloop daarvan verwerken wij uw mailadres en voor- en achter Becoming You. Deze verwerking gebeurt o.b.v. de koopovereenkomst.
  • We werken samen met Payment Service Providers (PSP’s). Zij zijn voor wat betreft de betaaldienst de verwerkingsverantwoordelijken.
  • Wij gebruiken “sessiecookies” om je ingelogd te houden terwijl je gebruik maakt van ons platform, om een beter begrip te krijgen van hoe je onze diensten gebruikt en om het totale gebruik en informatie omtrent het webverkeer op ons platform te monitoren.

Bewaren van gegevens

Becoming You bewaart gegevens niet langer dan voor de verwerkingsdoeleinden noodzakelijk is. Gegevens van bezoekers die hebben aangegeven nieuwsbrieven en/of direct marketing via e-mail van Becoming You te willen ontvangen worden bewaard tot het moment dat zij zich eventueel afmelden.

Beveiliging en derden

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Voor verschillende activiteiten maken wij gebruik van externe dienstverleners. Hiervoor blijft Becoming You uiteraard eindverantwoordelijk. Wij gebruiken de e-mail adressen niet voor andere doeleinden en delen deze niet met derden. Voor het verwerken van betalingen maken we gebruik van de diensten van Mollie.

Nieuwsbrief

U kunt zich aanmelden voor onze nieuwsbrieven. Deze aanmelding kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Wijzigingen

We kunnen dit Privacy Statement van tijd tot tijd wijzigen en zullen hier dan een update plaatsen.

Uw rechten

U heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens en rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens of beperking van de verwerking. Ook heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Ook heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Neem gerust contact met ons op indien u nog verdere vragen heeft over ons privacybeleid, of wanneer u de rechten zoals hierboven beschreven wil uitoefenen. U kunt daartoe een e-mail sturen naar Info@becomingyou.nl of schriftelijk via onderstaand adres o.v.v. “Verzoek omtrent persoonsgegevens”:

Becoming You

Heesterveld 1b

1102 SB Amsterdam